Sommeren 2016 fikk vi oppdraget med å skifte all ytterkledning av kryssfinèr på styrhuset til ubåtjageren KNM Hitra.

KNM Hitra er en av tre ubåtjagere som den norske marinen fikk av USA i 1943. Det ble totalt bygget 878 slike ubåtjagere, og flere allierte land gjorde bruk av båttypen. I den norske marinen ble de benyttet av shetlandsgjengen fra høsten 1943. Skipssjef på KNM «Hitra» var Ingvald Eidsheim. Etter krigen ble KNM «Hitra» satt inn i tjeneste som kystvakt og kystoppsyn frem til 1953 da hun ble lagt i opplag. I 1959 ble skipet solgt, men ble i 1981 gjenoppdaget halvt nedsunket i Sverige. En pengeinnsamling for å berge henne ble startet, og i 1983 ble skipet hevet og slept til Omas Båtbyggeri på Stord, Norge.  – KNM «Hitra» er det siste fartøy av sitt slag som finnes i (nesten) opprinnelig stand, og det eneste norske marinefartøyet fra andre verdenskrig som fremdeles er i drift. Endel slike båter ble bygget om til lystbåter etter krigen. KNM «Hitra» eies i dag av Marinemuseet i Horten, men er stasjonert på Haakonsvern i  Bergen. ( Wikipedia)

Klargjøring
Rett før og etter Hitra ankom HFS ble området klargjort. Dvs sørge for midlertidig lagerplass for utstyr og materiell som er fjernet fra båten, samt sørge for tilstrekkelig kaiplass og tilgang til båten under oppholdet.
Demontering av dekksutstyr, mast og kanoner.
En hel del utstyr måtte fjernes fra båten før vinterteltet kunne monteres. En lastebil med kran ble leid inn for å få på land kanonene, rekke på styrhustaket og rundt ruffen bak styrhuset samt plattingen rundt ruffen. Dette er nå lagret i vår nye lagerbygning.dsc_0157
-Montering av vintertelt
Etter avtale med Haakonsvern kom der en håndfull personer som satt opp vinterteltet over båten, med bistand fra båtbyggerne. Noe ombygging av teltet måtte til for å få tilstrekkelige gode arbeidsforhold under teltet. Vi var heldige med været så alt var tørt når båten kom under telt.
-Demontering av elektrisk anlegg og utstyr.
All elektronisk utstyr, kabler og sikringsskap etc. som blir berørt av reparasjonen er merket, demontert og lagret av Maritim Elektro. Samarbeidet med ME har så lang været knirkefritt, og de har gjort en god jobb.foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-2
-Fjerning av finer som skal skiftes
Før jobben med fjerning av fineren tok til ble bla. lanternekasse, vinduer osv. fjernet. Vinduene ble skåret ut og er lagt på lager i påvente til de skal klargjøres til å bli gjeninnsatt.
Selve jobben med å fjerne fineren gikk greit.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-5

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-9
-Omfang av dårlig trevirke er avklaret
Under arbeidet med å fjerne dårlig finer ble der avdekket råte i karmen ved begge hjørnestolpene i forkant av styrhuset, samt i hele lengden av ruffen på styrbord side. Dette har ikke været mulig å avdekke før rivningen, da karmen ligger i nivå med dekket, og karmen virket OK fra sett fra innsiden av båten. Karmen langs ruffen har tenkelig været skiftet tidligere, da den er i furu og karmen i styrhuset er i eik. Noen mindre områder med råte som krever utbedring er også funnet i og ved bagbord styrhusstolpe fremme. Vi er nå kommet så langt i prosessen at vi med stor sikkerhet kan si at der ikke kommer flere uforutsette poster mht trearbeidet ved gjenoppbyggingen av styrhuset.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-11

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-8

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-6
-Klargjøring for gjenoppbygging
Vi er nå (uke 41) i sluttfasen med å klargjøre for å sette opp ny finerplater i styrhuset. Klargjøringen for dette har hovedsakelig bestått i å fjerne gammel sikaflex, skruer osv. fra karmer og hjørnestolpene, samt slipe lett over alle flater som skal limes.
Eventuelle utfordringer
Den største utfordring, eller rettere uvisshet, ligger i hvordan karmen som må skiftes er festet. Det vil ha innvirkning på hvor mye ekstra tid vi kommer til å bruke.
I nærmeste fremtid vil hovedoppgavene være utbedring av de deler av ramverket som er råte, slik alt er klart for å montere nye finerplater.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-7

hitra2

Rasmus Tørnqvist