Kort om MF Folgefonns historie

M/F Folgefonn blei bygd ved AS Bergens Mekaniske Verksteder 1937-38 som den første spesialbygde bilferja til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD). Med plass til 20 biler var hun  da den største bilferja i landet. Hun blei satt i fart 2. juni 1938 i hovedsambandet øst – vest som gjekk over Hardangerfjorden frå Ålvik til Kinsarvik.
Høsten 1940 blei ferjekaien i Kvandal åpnet og fram til juni 1953 gikk ”Folgefonn” i ruta Kvanndal-Utne-Kinsarvik. Etter dette gik hun over i sambandet Ulvik-Brimnes og senere ruter i Sunnhordland fram til 1979 hun ble solgt til engelske kjøpere. Alt den gang var det ferjeentusiaster som tok til orde for å verne fartøyet men ferja gikk  til England, og ble etter hvert klubbhus for Erith Yacht Club i London.

Ryktet om at ferja stod i fare for å gå til hogging spredde seg til Norge, og sommeren 2005 tok HSD-entusiast Viggo Nonås initiativ til å reise over for å se på tilstanden. For å gjøre en lang historie kort så ble Folgefonn til slutt overtatt av Hardanger og Voss museum og ført tilbake til Norge i 2010. Riksantikvaren freda ferja i mai 2011. Ferja skal restaurerest og brukestil å dokumentere og formidle samferdels- og ferjehistorie.
Folgefonn er på 197 brutto register tonn, er 119,7 fot (36,5 meter) lang og 26,6 fot (8,11 meter) breid. Maskina ble demontert og forsvant i England men det er kjøpt inn en tilsvarande Wichmann 4 ACA som nå blir klargjort for montering om bor.

Folgefonn 1938 (04 1960)

Slepet

Etter avtale med Riksantikvaren ble MF Folgefonn ble slept til Rubbestadneset den 04. november i år. Slepet ble utført av Pelle Marine, med slepebåten Sander.

Slepet ble gjort i sammenheng med slepet av den gamle passasjerbåten MF Eitrheim som lå på Kystvågen slipp ved Kristiansund. MF Eitrheim ble slept til Norheimsund ( hvor maskin skal tas ut)og deretter ble Folgefonn slept til Rubbestadneset på Bømlo. Mannskapet på Sander hadde lagt og ventet på været i flere dager før det var mulig å runde Stat med det skjøre skroget til MF Eitrheim. Omsider roet været seg og Eitrheim kom heldigvis i ett helt stykke fram til Norheimsund . Selve slepet videre med Folgefonn gikk veldig bra og uten dramatikk. I forkant av slepet hadde de siste gjenstandene om bord blitt fjernet og satt på lager.

Folgefonn er nå tilkoblet telefonisk vannstandsalarm slik at lokalt personell blir varslet om noe skulle skje. Personal fra Norsk Veteranmotor AS vil ta seg av tilsyn av ferja nå når den ligger til kai ved Rubbestadneset

folgefonn-avreise-2016-bhandlet-2Fartøyvernkonsulent Geir Madsen hjelper til med å buksere ferja ut fra kai

folgefonn-avreise-rasmuss-tornquist-1Grått vær, men heldigvis rolige forhold på fjorden

Hva har blitt gjort?

Siden høsten 2015 fram til våren 2016 har vi vært travelt opptatt med å dokumentere og demontere all innredning om bord. Denne fasen var ferdig som planlagt i mai 2016. All innredning er lagret i «Kulturnaustet» på Fartøyvernsenteret. MF Folgefonn lå ved kai her på Fartøyvernsenteret og var åpen for publikum i sommersesongen.
Parralellt har de flinke gutta hos Norsk Veteranmotor AS fortsatt med overhaling av motor. Nå som ferja ligger til kai ved Rubbestadneset har de tilgang på maskinrommet. Dette gjør det lettere for dem å finne ut av en del tekniske problemstillinger mtp aksling og propell. Samt at det blir enklere å prosjektere maskinrommet.

Motor og maskinrom

For de motorinteresserte kan vi opplyse litt om hva  NVM har utrettt på vår Wichmann 4 ACA i det siste:
Arbeidet med klargjering av motorblokk har halde fram. Eksosboksane mellom sylinderforing og eksosreceiver er tilpassa og klar for innstøyping.
Dei må justerast med stillskruar slik at det passar mot eksoskanalane i sylinderforing. Etterpå vert dei støypte fast med varmebestandig spesialcement. Ein del arbeid er utført på toppdeksel. Demontering av startventiler, indikatorkraner og innsprøytingsdyser. Reingjering av kjølekanalar Reingjering av kompresjonsflate. Utvendig reingjering.
Ut frå foto og tegninger er det kartlagt en del av hjelpesystemene om bord. Dette arbeidet blir bedre å få kontroll på etter at fartøyet har kommet til Rubbestadneset.NVM har også oppretta kontakt med eierne av «gamle Bjørnefjord» for å få kartlagt om deler fra den kunne brukest i Folgefonn. (ca samme årgang på det maskintekniske på disse to båtene)
Vi planlegger en tur til Rubbestadneset før jul for orientering om arbeidet med maskin og maskinrom.