Utført arbeid i oktober/november

Demontering og nye funn

Under arbeidet med å demontere og fjerne råteskadd treverk ved hjørnestolper og karmen på styrbord side, ble det avdekket partier med råte i dekket. Dette kom som en overraskelse, i det dekket så bra ut og er relativt nytt. Spesielt med tanke på at fartøyeier har vedlikeholdt dekket «etter boken» og fulgt de råd og veiledninger de har fått. Råten i dekket er funnet hvor annet utstyr har været montert direkte på dekket uten tilstrekkelig membran i mellom, og hvor nattemassen har sluppet sidene i natet. I de tilfelle hvor utstyr har været montert på dekket er råteskadene avgrenset til «foot print`et». De steder hvor natet har sluppet har bomullsdrevet virket som en veke og fuktigheten har stukket langt innover langs natet. Etter en befaring med fartøyeier ble vi enige om å utbedre de dårlige dekksplanker, totalt i underkant av 100 meter.foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-11

Stolper og dekk

Arbeidet med å skifte hjørnestolper og de tilhørende deler av dekk og ruff som er omfattet av det opprinnelige tilbud er klar til at fineren kan tilpasses og monteres. Langs styrhusets fremre og aktre karmer det lagt en glassfiberduk for å hindre vanninntrenging. Der arbeides nå med å få på plass de øvrige karmer og stolper.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-3

Det ødelagte dekket er startet fjernet og rengjort slik det er klart til nye dekksplanker. Arbeidet med å legge de nye dekksplanker vil bli gjort når styrhuset er ferdigbygget og malt.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-5

Eventuelle utfordringer

Den største utfordring til nå har helt klart vært dekket som er overraskende dårlig og gir en stor uforutsett kostnad og vil forskyve leveringsdatoen.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-4

Oppgaver framover

I nærmeste fremtid vil hovedoppgavene være utbedring av de deler av rammeverket som er råteskadd, slik alt er klart for å montere nye finerplater på casing og selve styrhuset.

foto-rasmus-tornqvist-1-of-1-2