Mens det regner og blåser utenfor går vi tørrskodde inne i Gjøa-huset og er så altfor varme. Stillongsen har jeg hengt fra meg på stillaset sammen med ullskjorte og vinterjakke. Her er lunt og godt, og stemningen er god. Da jeg spurt Kamilla hvordan det går med “ishuden” svarte hun det som står i overskriften for dette innlegget. “Fram” står som kjent i nabohuset og går slett ingen steder.

While it is raining and blowing outside, we are walking around with dry shoes inside the Gjøa house – sometimes it’s too warm. I have hung my woolen long johns on the scaffolding, along with my woolen undershirt and my winter jacket. Here we are snug and happy, and the atmosphere is good. When I asked Kamilla how it was going with the “ice sheeting” she answered with what I have used as the title for this post. Fram, the boat, is, as we all know, standing in the neighboring house and is going nowhere.

I løpet av dagen jobbet Ole Marius og Paul seg akterover i full fart med det første laget med disse 10 mm tykke bordene som de skrur fast til huden. Halsende etter kommer Kamilla og Mads med neste lag og dette skal ikke bare skrus, men limes fast til det første laget også. Det er jammen meg godt vi har batteridriller til å skru dem fast med, for vi har snart brukt opp 10 000 skruer allerede. Siden Ole Marius og Paul er ferdig med det første laget har de begynt forut og kapper til og tilpasser lag nummer 3. Da mangler kun ett lag med tynne bord når de er ferdige. Det blir ikke i løpet av denne uka!

During the day, Ole Marius and Paul worked their way aft at top speed, screwing the first layer of 10 mm thick boards into place on the hull. Kamilla and Mads were breathing down their necks, as they fastened the second layer on top of the first, with both glue and screws. It’s fortunate that we have battery-driven drills with screw-driver bits to screw in all the screws, as we will soon have used 10,000 screws! As Ole Marius and Paul finished the first layer, they returned to the bow to start on layer number three. They are cutting and fitting the boards. We will need just one more layer when they are done, but it won’t be finished this week.

_dsc9080
Ole Marius og Paul er her i gang med lag nummer 3 på babord side av skroget.

Ole Marius and Paul have begun working with the third layer on the port side of the hull.

Da jeg var på hjemmebane for en god stund siden fikk jeg med meg et fotoapparat av fartøyvernkonsulent Ørjan. Han prakket på meg et skikkelig kamera med flere linser, og jeg syntes det var helt storveis. Kanskje ville jeg klare å ta noen klare bilder etter hvert. Nå et halvt år seinere kikket jeg ned i fotobagen og der fant jeg jammen meg et vidvinkelobjekt. Så for første gang har jeg nå byttet objektiv, og når det først var gjort måtte jeg jo ta noen bilder med det. Plutselig fikk jeg med personen som jobbet nede ved kjølen og han som sto på stillaset og når jeg stilte meg aktenfor Gjøa fikk jeg med hele hekken. Jøje meg, dette var toppers.

While I was home in Hardanger, some time ago, one of the Ship Preservation Consultants, Ørjan, gave me a DSLR camera. This was a really good camera with a bunch of lenses, and I thought it was fantastic. Perhaps I would eventually be able to take some clear pictures. Now, 6 months later, I looked down into the bag and to my great surprise, found a wide-angle lens. For the first time, I changed the lens. Once that was accomplished, of course I had to take a few photos. Suddenly, I could get the person working down at the keel AND the guy who was standing up on the scaffolding in the same picture. And, When I positioned myself aft of Gjøa, I could fit in the entire transom. Holy cow, this was terrific!

_dsc9076
Babord side er kledd med tynne bord. 

Port side is covered with thin boards.

Utover å leke fotograf har jeg holdt meg inne i båtens buk hvor all innredning nå er fjernet. På bildet ligger den som en haug framme i baugen. Etter lunsj fikk jeg hjelp av de andre til å få den ut av båten og helt ut på plassen utenfor. Da kunne jeg bevege meg rundt i båten ganske bra.

Other than playing photographer, I have kept myself down in the belly of the boat, stripping the interior. In the picture, everything is piled up in the bow of the boat. After lunch, everyone helped me to get it all out of the boat and all the way outside of Gjoa’s house. I can move around inside the boat quite well now.

_dsc9088
Bildet er tatt aktenfra dørken av skipperlugaren og framover. Innredningen i mannskapslugaren ligger i en haug helt forut. 

The photo is taken from aft of the deck inside the Captain’s cabin and facing forward. The materials taken from the crew’s cabin are piled in the bow.

Alle bjelkene som ligger inne i båten blei lagt der den gangen Gjøa blei flyttet inn i huset. De var del av et rammeverk som stivet opp båten. Noe seinere skal det ligge kraftige bjelker noe høyere opp enn disse bjelkene gjør, omtrent i vannlinjehøyde, og plasseringen av dem fikk jeg merket opp i dag. I morgen vil jeg starte med et arbeide jeg ikke ser spesielt fram til, men som må gjøres for at resultatet skal bli så godt det lar seg gjøre. Bjelkevegerens løp går fra den ene knekken til den andre. Det må la seg gjøre å fjerne treverk og lage et fint løp. Ulempen er at det er bolter som stikker ut i alle retninger. Vi får se hvordan det går.

All of the cross-beams, inside of the boat, were placed there when we prepared Gjøa to be moved into her house. They formed part of the framework that stiffened her. A little later, we will replace these with heavier beams, placed somewhat higher than they are now, at about the level of the waterline. I was able to mark where they will be, today.

Tomorrow I will begin with a job that I am not looking forward to, but which has to be done—making a nice curve to the beam shelf. The line of the beam shelf now is crooked and broken. In order to make a nice curve, I will have to remove a good deal of wood in places, working above my head. Another problem is that there are bolts sticking out in all directions which will have to be cut off. We’ll just have to see how it goes.