Det nærmer seg slutten på årets første økt om bord i Hvaler. Arne Jostein har vært litt i 1’kl. salong og hoppet tilbake til lugarene forut. Foreløpig er det ikke noen lugarer å se, bare et stort åpent rom. Dvs. så stort er ikke rommet heller, men allikevel skal det romme flere lugarer og en liten bysse. Det er interessant å følge med på utviklingen i slike rom hvor man har vanskelig å se for seg at man skal klare å få fire lugarer inn på et område som ikke er stort større enn et par barnerom i dagens hus. Enten var man lite kravstore i eldre tider eller så har vi blitt altfor kravstore i dag.

Vel, i himlingen har det nå kommet opp mange spikerslag. Ofte fester vi kun spikerslagene til dekksbjelkene, som er av stål. Det er også gjort her, men siden bjelkene har så stor innbyrdes avstand har Arne Jostein & Co også lagt spikerslag langskips for å fore ned med et par tommer. Så er spikerslagene som ligger parallelt med bjelkene festet til disse langsgående spikerslagene. Da er det mulig å bøye de som går tverrskips slik at de lett kan formes etter bjelkebukten i dekket.

15995742_1150751175046373_190746757_n
Bjelkene er ganske høye, så for å gå klar dem med himlingen legges det inn spikerslag som panelen kan spikres til
15978729_1152076471580510_242644938_n
Det blir et skikkelig sprinkelverk av spikerslag i himlingen

Etter at spikerslagene er på plass har man valgt å legge et lag med forhuningspapp. Det varierer litt fra fartøy til fartøy om man legger slik papp før panelen festes. I og med at det er et drevet og beket tredekk over himlingen vil det komme vann gjennom dekk i løpet av noe tid. Da kan det være godt at vannet treffer pappen og ledes ut mot skutesidene og ikke suges inn i panelen i himlingen. Da vil den raskt misfarges og etter en stund råtne.

16111365_1153054944815996_1003815498_n
Under spikerslagene er lagt papp, før rupanelen spikres

I løpet av dagen vil håndverkerne forsette med panelen, og deretter ta en ukes avspasering. Det har blitt jobbet lange dager når man er på bortebane, og Arne Jostein reiser hjem til Hardanger for å se til familien. Deretter er det på an’ igjen.