I tre uker har vi nå vært i gang med første steg for å tilbakeføre “Gjøa” til det utseende hun hadde da Roald Amundsen & Co seilte henne gjennom nordvestpassasjen. Så langt har vi skrudd og limt 10 mm tynne bord i flere lag utenpå  skroget. Deler av undervannsskroget er gammelt og rimelig løent, mens alt overvanns er av nyere dato. Slik blir det ofte med gamle trefartøy. Treverk som er utsatt for sol og regn går i oppråtnelse, mens det som er eller har vært neddykket i sjøvann holder lengre. Etter 108 år på land er også det som tidligere var neddykket i sjøvann dårlig, men vi lar det bli i fartøyet. Utenpå skroget fikk Amundsen Tromsø skibsverft til å legge 3” ishud, altså eikeplanker, fra kjøl til barkholt. For å stive opp skroget slik at det kan stå oppreist i mange år framover har vi delt opp ishuden i flere lag og legger lagene i forskjellige retninger og limer og skrur dem sammen. Da får vi en slags heldekkende kryssfinér utenpå skroget som vil ligge som et korsett og støtte skroget.

_dsc9162
Midtspantet på Gjøa. Alt som er farget rødt og gult skal tilføres i denne omgang.

Utenpå de tynne bordene legger vi et lag med 1 1/2” planker i den korrekte retningen, slik at skroget vil fremstå som om det ligger 3” planker utenpå huden. På babord side er vi klare til å begynne dette arbeidet, mens styrbord side fortsatt mangler det siste laget.

Som tidligere nevnt er vi ett “ungdomslag” og ett lag med mer rutinerte herrer. De yngste er fulle av kraft og vitalitet og må derfor ta den tunge oppgaven med å legge garnering, dvs den innvendige huden, mens vi som er rutinerte og har diverse fysiske skavanker får holde på utvendig. Det mener vi er en grei ordning.

_dsc9152
Arild, på eldrelaget, må ta hele kroppen i bruk for å presse det 10 mm tykke bordet på plass.

Som du vil se av tegningen er det i tillegg til garnering og ishud i rødt, markert en del tømmer og knær i gult. De kraftige bjelkene som går tverrskips ligger an mot garnering og spant ganske i vannlinjehøyde. Bjelkene festes til skroget med treknær og smidde jernknær samtidig som det går støtter fra kjølsvin til dekksbjelker. Alt skal tilpasses og boltes til hverandre og skroget. Når alt dette er på plass skal konstruksjonen motså gravitasjonen og ikke isen, slik det var en gang. Det kommer til å bli heftig å se disse tingene på plass, samtidig som det gjør ferdsel gjennom båten ganske vanskelig. Høyden over disse bjelkene i rommet vil være omtrent 1,5 meter. Det blei nok satset mer på å klare å gjennomføre prosjektet enn på komfort om bord.

Eldrebølgen har nå vart i 1 1/2 uke, og  Gjøa venter nå på 2 uker med adskillig mer hormoner i sving. Det skal bli godt med en liten pause!

_dsc9155
Peter høvler litt på bordene for å få det neste laget til å legge seg fint utenpå barkholtet.