Når vi nå har fokus på Gjøa er vi nødt til å gå inn i de gamle protokollene for å finne ut hvor store dimensjoner de diverse skrogdelene har hatt. I alle fall som som mangler om bord. I den forbindelse oppdager vi at Gjøa er oppført i de gamle protokollene til å være 63 fot lang over dekket. Et sted på internett har jeg lest at Gjøa er 70 fot lang, uten at det står nevnt om det er over dekk eller i full lengde. I dag morges målte Kasper & Co lengden over dekket til å være 19,8 meter. Det er etter dagens føtter 65 fot. Man skal holde tunga beint i munnen når man snakker om de gamle målene. De norske tommer og føtter har forandret seg og blitt korrigert med jevne mellomrom. Før 1875 var en norsk fot 31,375 cm, og blei kortet noe ned i 1875. I 1959 gikk man over til å snakke om engelske fot som er 30,480 cm.

img_8988
Alle målene om bord er i bygningsbeskrivelsene til Det Norske Veritas skrevet ned i norske fot, med unntak av boltedimensjonene som står i engelske fot.

I protokollene står altså Gjøa målt til 63 fot. I engelske fot blir det nesten 65 fot. Måler vi lengden fra forkant stevn til akterkant topprekke får Gjøa en lengde på 68 fot etter målestokken de brukte i 1873 da den blei sjøsatt og 70 fot etter våre engelske fot. Det forklarer altså alle disse store svingningene i Gjøas lengde.

For noen år siden intervjuet jeg noen fartøybyggere i Hardangerfjorden og en av dem hadde kommet litt skeivt ut å kjøre da en kunde hadde bestilt et fartøy på 49,5 fot. Fartøybyggerne gikk med norske tommestokker mens resten av samfunnet hadde gått over til engelske fot og tommer. Dermed fikk kunden et fartøy som var lengre enn han hadde bestilt. Det høres ikke så værst ut, men eieren kom da i kluss med regelverket. Var fartøyet over 50 fot var det andre krav til sertifisering osv. Som alltid er det godt å bruke samme målestokk om ting skal bli vellykket. Om bord i “Vasa” i Stockholm har man funnet syv tommestokker. Alle med forskjellige tommer. Nå må dere ikke dra den slutningen at det forklarer hvorfor Vasa gikk rundt altså!

img_9189
Om vi skulle bruke disse som målestokk, så vil lengden på Gjøa variere kraftig