arnafjord
Arnafjord ved Bryggen i Bergen en gang på 80-tallet

Jeg fortsetter med og legge ut gamle månedesrapporter om restaureringen av Arnafjord. Denne er fra august 2015

Utført arbeid i vår og sommer 2015

Manskapslugarer og nedgang akter ble nesten ferdig før ferien. Maling er gjort nå i august. Litt arbeid gjenstår ennå, hovedsakelig montering av ovn og skapdører. Gamle deler fra salongen er pusset opp og gjort klar for overflatebehandling.

Status tidsplan og økonomi

Vi følger den tidsplanen vi ble enig om før ferien. Håper Riksantikvaren følger opp med løyvinger i 2016, slik at arbeidet kan holdes kontinuerlig i gang. Planen er at årets løyving skal rekke inn i 2016, inntil ny tildeling.

Oppgaver framover

Maskin – montering fortsetter. Sigvart har vært her et par ganger etter ferien og kommer tilbake i høst..

Dokumentasjon og overslag – de kommende oppgaver med innredning om bord krever at tidligere dokumentasjon gjennomgås og forberedes til handverkerne. Dette arbeider Morten og Ivar med.

Vinduglass – Har fått ny prøve fra Dannmark. Ser veldig bra ut, de kan påta seg arbeidet men vi må få en pris først.

Akterlugaren – Gjøres ferdig med dør,lister og gulvbelegg

Salongen – Her starter vi opp med innredningsarbeidet. Mye av de gamle delene er pusset og klar for lakkering. Vi har hvert litt usikre på hvilken type lakk som har vært brukt, men er kommet til att det er en spritbasert lakk og har derfor valgt å lakkere opp igjen med det. Foreløpige prøver viser forbløffende likhet med de gamle delene.

 

Bildeserie over utført og pågående arbeid

koye1
Inni køyene er det panelt på både skutesider og i himling. Her er det laget åpning for at luften kan sirkulere mellom garnering/dekk og panel.

 

mannskab2
Fundament til benkene.
mannskap
Nye «armlener» er laget etter mal fra de gamle og montert.
mannskap4
Mannskapslugaren ferdig malt.
hovl
Ny profiløvell ble laget for å lage lister inni køyene
salogn
Ett av speilene fra salongen Skrapt rent for maling og beiset. Klart til lakkering med skjellakk.
styrhus
Styrehus og bestikk er ferdig ådret.