Jeg fortsetter med å legge ut tidligere månedsrapporter. Denne gang fra februar 2015.

Rapporten er lagd av John Walsted.

Utført arbeid i februar

Løpende tilsyn med el og pumper om bord samt å holde taket fri for snø. Fotodokumentert arbeid som er gjort på maskinen.

Sigvart Røyrvik fortsetter med å klargjøre maskinen for oppstart. Denne måneden er det lydpotten som ble tatt om bord og montert. Stempler er også brakt om bord, smurt og gjort klar for montering.

Eventuelle utfordringer

Prosjektledelse – ut på våren blir det som nevnt forandring i prosjektledelsen. En annen person enn undertegnede introduseres til prosjektet og skal etter hvert vareta prosjektet, i samarbeide med Morten og Åsmund.

Eksisterende dokumentasjon – deler av denne må forarbeides og oppdateres. Et eksempel er fargeplanen hvor det ble oppdaget et avvik mellom den eksisterende dokumentasjon og den eksterne rådgivers benevnelse av rom.

Årets tildelinger fra RA – avventer

Klargjøring for festival – avventer

Vindusglass – fremskaffe nye glass til overbygget. Henvendelse til Norsk Håndverksglass – avventer tilbakemelding.

Maskin deler – Sigvart beretter om mindre utfordringer i forbindelse med gjenmontering av maskindeler. Ikke alt passer sammen som før, men det lar deg ordne med tilpassing her og der.

På lengere sikt vil antakelig lydpotten skulle erstattes med en annen som er i bedre stand, eller med en helt ny. Inntil videre skal det dog gå an å bruke den eksisterende.

Oppdrag framover

Maskin – montering fortsettes. Sigvart vender tilbake i mars måned.

Dokumentasjon og overslag – de kommende oppdrag med innredning om bord kræver at tidligere dokumentasjon gjennomgås og forberedes til handverkerne. Samtidig må overslaget gås igjennom og revideres. Morten Hesthammer tar seg av dokumentasjon og gjennomgår overslaget med Ivar Hoflandsdal.

Maling – ferdiggjøre påbegynt arbeide – avventer.

Vinduglass – fremskaffe nye hos annen leverandør enn Rosdala.

Skylight – montere luker, lakkere ferdig og montere om bord – avventer.

Overdekking – reparasjon av ødelagte partier – midlertidig reparasjon. Avventer Stord sin avreise, så vi kan komme til fra utsiden.

Bildeserie over utført og pågående arbeid

feb2
Lydpotten eller lyddemperen, som den er benevnt på tegningen til Sigvart, er må montert på sylindrene. Stempler er brakt om bord for sjekk og klargjøring før de monteres.

 

feb3
Stempler og diverse deler smøres godt inn i olje, så ikke de løper an innen neste økt ombord arrangeres.

 

feb4
Da er stemplene smurt inn og pakkes inn i plast innen Sigvart og Odd drar av garde. Neste økt blir i mars måned, der Sigvart kommer forbi.