Nå er det lenge siden sist, så i dag legger jeg ut månedsrapport for desember…

 

Utført arbeid i desember

Hele desember gikk med til å få tilpasset og montert x-finer på styrhus og casing. Der ble lagt to lag med 12/16mm. Første lag er limt mott stolper og «stender». For å holde fineren på plass under herding er fineren skrud med A4 rustfrie skruer. Disse blir stående også etter epoxy`en er herdet. Andre lag er der epoxy på hele flaten som vender mott førstelag. For å få fullgod forbindelse er der først rullet et lag med ufortynnet epoxy, og dernest et lag med epoxy i blandet ca. 10-15 % silica. Dette for å få en gap fyllende blanding. Hvis man man bare benytter epoxy med silica risiker man at fineren trekker til seg så mye at blandingen blir for «tør». All finer er forseilt på endeflatene før montering. Skruene på siste lag er senket og proppet. Etter propping av skruehull ble hele styrhuset gått over og alle små sår osv bl sparklet med epoxy. Etter at epoxy`en har fått herdet ferdig ble all overflater slipt til korning 180.

Eventuelle utfordringer.

Nå har vi fått kontroll over omfanget av dekk som må skiftes i denne omgang. Hele jobben har vokst i omfang, så vi må tenkelig sette inn flere folk for å kunne nå å bli ferdige til midt mars. Samtidig har arbeidet med fineren tatt noe lengre tid enn budsjettert.

Status tidsplan og økonomi

Restaureringen inkl avtalt ekstra arbeid er farkurert. Leveringsdato er uforandret, midt mars 2017

Oppgaver framover

I nærmeste fremtid vil hovedoppgavene være ferdigstilling av all trearbeid, spatling og støpning, samt montering listverk slik styrhuset er klar for overflatebehandling.  Vi satser på å være klare til overflatebehandling rundt 20 januar

Bildeserie over utført og pågående arbeid

dec5
Jørgen og Ivar fjerner overskytende epoxy etter montering av x-fineren. Overskytende epoxy fjernes før den er herdet.
dec2
Ny finer på casing`en bagbord side. For å få god herdetemperatur satte vi inn ekstra varme

 

dec4
Arno og Jørgen tilpasser x-finer på sythuset
dec1
Arno setter propper i skruhullene. Alle propper inn med med epoxy.