Ny månedsrapport fra gjennoppbyggingen av Arnafjord. Denne gang fra januar 2016.

Rapporten er lagd av Ivar Hoflandsdal

 

Utført arbeid i januar- februar

Nå i vinter har vi jobbet hovedsakelig i salongen. De store skapene er gjort ferdig med hyller og lister.

Skapene over sofaen er også gjort ferdig med nye hyller.

Benkene er gjort ferdig og resten av ballasten er lagt ned i benkene, her er det plass til mere stein, dette kan bli aktuelt senere siden trimmen fortsatt ikke er helt tilfredsstillende.

Himlingen er ferdig listet og malt.

Reposet til ovnen er nå under bygging, og når dette er ferdig vil alt bli lakkert.

Eventuelle utfordringer

Prosjektledelse – Åsmund og Ivar følger opp prosjektet til daglig. Alexander Günther fortsetter med innredningsarbeid og overflatebehandling.

Vi venter nå på de siste tankene for å kunne bygge ferdig maskinrommet og deretter sette opp skottet mot byssen. Dette vil utløse en del arbeid og det vil da være aktuelt å sette på flere folk.

 

Oppgaver framover

Maskin – her er det ikke utført arbeid i 2016.

Økonomi og overslag – Flere ting i salongen går over overslaget (bord, skap, fyllinger). Men nå begynner det også å nærme seg ferdig. Hovedsakelig står nå igjen lakkering av skap og alt av eikelister, rammer for stopping av rygg- og seteputer, legging av linoleum

Vinduglass – er levert fra Danmark, men ikke pakket ut..

Salongen – her vil det meste være på plass før påske, slik at det er klart for gulvleggeren.

Bildeserie over utført og pågående arbeid

arna-1
benk på babord side av salongen under bygging.
arna-4
Benkene med luke for ballast, her og er det kleberstein (den originale ballasten) som under dørken.
arna-5
Alex i gang med repos til ovn. Oppå benkeplaten skal det ligge en løs ramme for stopping. Ryggrammen står også igjen å lage.

 

arna-6
Hyller i de store skapene, soklene er og ferdig beiset og himlingen hvitmalt.

arna3

 

arna-2
Benk under oppbygging.