Med flunkende nytt styrhus og deler av dekket skiftet, la KNM Hitra fra kai i Norheimsund den 30. mars. Hitra har lagt ved kai her på Fartøyvernsenteret siden sommeren 2016, og du kan se litt om arbeidet som er gjort i tidligere poster på bloggen. Mannskapet fra Haakonsvern hadde med seg slepebåten Mjølner som følgebåt, og med den kunne de også få heist ombord den store og tunge presenningen som har lagt over Hitra den siste tiden. Vi takker for oppdraget!

Hitra avgang 30.03.17-1
Snart klar til avgang
Hitra avgang 30.03.17-2
Fortøyningene er løs!
Hitra avgang 30.03.17-4
KNM Hitra er en pen båt med sitt lange og smale skrog, og et vakkert skue på fjorden
Hitra avgang 30.03.17-11
Det blir itj fart uten bart! Presseningen til Hitra heises ombord i slepebåten Mjølner. En båt med flott mustasj!

Hitra avgang 30.03.17-6