Nå er det en stund siden der er puplisert noe om Arnafjord. Denne måndesrapport er fra April 2016.

Utført arbeid i april-mai

Arbeidet om bord på Arnafjord er gjenopptatt etter en litt stille periode. Vi har lagd ny fremdriftsplan iht den nye tildeling fra Riksantikvaren. Båten er klargjort, dvs. vinterteltet er fjernet og båten flyttet under tak ved flytebryggene. Dekket er rabattet, kittet og oljet. Nye vanntanker er levert og arbeidet med plassering av tankene påbegynt. På maskinen er nye toppblokkbolte montert og maskinen er grunnet og malet i orginall gårfarge, fargeoppringelse Monopol 0014.

Eventuelle utfordringer

Prosjektledelse – Rasmus har tatt over for Ivar og skal etter planen lede prosjektet til ferdigstillelse. Der er nå 2-3 båtbyggere fast på Arnafjord. Etter at ovn til salongen er skaffet til veie står det nå igjen å skaffe en erstatning for ankerspillet, pluss div «små-beslag».

Tak på styrhus/bestikk må skiftes, da vi har konkludert med at opprinnelig tak høyst sannsynlig har vært sink. Dette er en utfordring siden vi ikke har kalkulert med dette i overslaget.

Status tidsplan og økonomi

Som avtalt på sist prosjektmøte jobber vi for å gjøre båten ferdig i løpet av oktober 2016, men velger å skyve på enkelte oppgaver for å sikre ferdigstilling av strategisk viktige oppgaver. Høy prioritet: Få ferdig maskinrom slik at maskin kan kjøres inn. For å få ferdig maskinrom må trappegang, bysse og proviantrom på plass. Vi jobber også for å få alle detaljer på plass i det som begynner å bli ferdig.

Oppgaver framover

Under er listet hovedpunktene over gjenstående arbeid, som ikke er begrenset til denne liste.

Maskin – Trykktank og dagtank samt kontroll/styrestag må monteres (HFS monterer disse).

Økonomi og overslag – Flere ting i salongen går over overslaget (bord, skap, fyllinger). Men nå begynner det også å nærme seg ferdig. Hovedsakelig står nå igjen lakkering av skap og alt av eikelister, rammer for stopping av rygg- og seteputer, legging av linoleum.

Salongen – Justering av hengsler på div skap og skapdører. Montering av blikk bak ovn. Legging av gulvbelegg

Bysse – Må gjenoppbygges i sin helhet

Proviantrom – Må gjenoppbygges i sin helhet

Maskinrom – Vanntanker, dagtank, trykklufttank og div hendler må monteres. Stolper og skott skal bekles med blikk. Skott/trapp må monteres. Dørk rundt maskinen lages og monteres.

Styrhus – Ny lufteventiler. Montering av ratt samt tilhørende rør for kjetting etc. Montering av søkelys, lanternekasser etc.

Bestikk – Montere gardiner, små skylights og rygg i benkene

Mannskapslugar – Få lagd og montert blikk bak ovn. Legge golvbelegg. Puter og madrasser.

Toalett – Må gjenoppbygges i sin helhet.

Dekk – Rabattes på nytt, oljes. Montering av bl.a. lysprisme, lufteventiler, spill ++

Rigg – rundholter må ferdigstilles. Nye røstjern er under produksjon.

Elektrisk – Alt arbeid på elektrisk anlegg gjenstår.

Bildeserie over utført og pågående arbeid

Josefine rabatter akterdekket
Josefine rabatter akterdekket.

 

arn2
Arnafjor er kommet under tak og vinterteltet fjernes.

 

arn4
Arne Jostein nater dekket med en blanding av kritt, sink hvitt, mel og kald asfalt.

 

arn3
Dekket rabbates