I dag er det månedsrapportene fra juni/juli 2016.

 

Utført arbeid i juni-juli

arn1
Arne Jostein maskere trappen før maling av skottene.

 

 

Arbeidet om bord på Arnafjord er i full gang trass ferieavvikling. 1-3 båtbyggere har jobbet full tid i hele perioden. Vanntanker er montert og skott mott maskinrom lagt. Proviantrom er påbegynt, det samme er bysse. Trappen ned til dagligrommet er istandsatt og montert. Trallverk og flaggstang er lagd, som en del av fagprøven til Georg (Han bestod).

Toalett er påbegynt, og ny toalettskål er støpt og levert av Mandalstøperi.

Vedovn til dagligrom er anskaffet og klar til å bli sammenstilt og montert. Fotlist rundt dekket er lagd og montert. Arbeidet med riggen er påbegynt.

 

Eventuelle utfordringer

 

Prosjektledelse – Der jobbes med å skaffe en erstatning for ankerspillet, pluss div «små-beslag». Tak på styrhus/bestikk må skiftes. Dette er en utfordring siden vi ikke har kalkulert med dette i overslaget. Nytt og mer originalt materiale til puter må finnes, da RA ikke var fornøyd med det vi forslo brukt. Septiktank under toalettet i tillegg til original løsning, slik det ble diskutert på prosjektmøtet. Det viser seg at det ikke er så lett å få tidsriktig ledning til det elektriske anlegg som først antatt, da kabelen må spesialbestilles i 2000 meters enheter.

 

Status tidsplan og økonomi

 

Årets tildeling fra Riksantikvaren er 500 000,- kroner lavere enn overslaget og søknadssummen. Som avtalt på sist prosjektmøte jobber vi for å gjøre båten ferdig i løpet av oktober 2016, men velger å skyve på enkelte oppgaver for å sikre ferdigstilling av strategisk viktige oppgaver. Høy prioritet: Få ferdig maskinrom slik at maskin kan kjøres inn. For å få ferdig maskinrom må trappegang, bysse og proviantrom på plass. Vi jobber også for å få alle detaljer på plass i de områder av båten som begynner å bli ferdig. Vi venter på endelig bekreftelse på om midler fra siste år kan overføres til denne år. Det vil i så fall dekke opp for største delen av de 500 000,- vi er i manko.

 

Oppgaver framover

 

Under er listet hovedpunktene over gjenstående arbeid. Gjenstående oppgaver nødvendigvis ikke er begrenset til denne liste.

 

Økonomi og overslag – På noen områder sprekker vi iht budsjettet. Det gjerlder salongen hvor vi har brukt 65% mer, og ennå gjenstår noe arbeide. I trappenedgang kommer vi også til å gå noe over budsjettet. Her er det i hovedsak overflatebehandlingen som har tatt lengre tid enn estimert.  Toalettet komme også til å gå over budsjettet. Her er det støping av ny toalettskål som ble dyere enn antatt. Vi har i ettertid funnet ut at også takket på styrhuset er av sink. Pris for dette er ikke med i nåværende budsjett.

 

Maskin – Trykktank og dagtank samt kontroll/styrestag må monteres (HFS monterer disse). Ny dagtank må lages. Blikk på skott.

 

 

Salongen – Montering av blikk bak ovn, samt ovn. Legging av gulvbelegg

 

Bysse – Er påbegynt og må gjenoppbygges i sin helhet

 

Proviantrom – Er påbegynt og må gjenoppbygges i sin helhet

 

Maskinrom – Ny dagtank er bestilt, trykklufttank og div hendler må monteres. Stolper og skott skal bekles med blikk. Dørk rundt maskinen lages og monteres.

 

Styrhus –Lufteventilerer er bestilt. Montering av ratt samt tilhørende rør for kjetting. Montering av søkelys, lanternekasser etc. Sink på takket.

 

Bestikk – Montere gardiner, små skylights og rygg i benkene

 

Mannskapslugar – Få lagd og montert blikk bak ovn. Legge golvbelegg. Puter og madrasser

 

Toalett – Er påbegynt og må gjenoppbygges i sin helhet.

 

Dekk – Montering av bl.a. lysprisme, lufteventiler, spill ++

 

Rigg – Arbeidet med rundholter og tilhørende montering av beslag er startet og nye røstjern er under produksjon.

 

Elektrisk – Alt arbeid på elektrisk anlegg gjenstår. Selve installasjonen skal gjøres av eier, mens HFS skaffer materiale. Der er en god dialog rundt dette.

Bildeserie over utført og pågående arbeid

 

arn5
Fotlisten rundt hekken måtte steames. Her blir listen pre-montert før endelig tilpassing, maling og montering.

 

 

arn2
Fotlisten boltet og på plass.

 

arn9
Alle rundholter er nye, mens beslagene er restaurert. Her er halsen på bommen montert.

 

arn3
Kasper lager ny rigg.

 

arn4
Spleising av wire

 

arn10
Vanntankene i maskinrommet er lagt nye og på plass. listen på garneringen er spikerslag for skottet som skal opp.

 

arn11
Skottet mellem maskinrommet og trappenedgangen. Den mørke del er bakveggen i trappen.

 

arn12
Proviantrommet tar form

 

arn13
Trallverket som skal stå på akterdekket er fredig overflatebehandlet.