Månedesrapport fra august 2016

arn1
Josefine lager nytt toalett

 

 

Utført arbeid i august

 

Arbeidet om bord på Arnafjord er i gang etter ferien. 3-4 båtbyggere har jobbet full tid i hele perioden. Dørk i maskinrom er lagt og montering av blikk i maskinrommet er ferdig. Montering av blikk i maskinrommet er ikke med i det opprinnelige overslag. Byssen er klar til overflatebehandling. Proviantrommet er i sin sluttfase mht trearbeid. Toalett er treferdig og septitank er plassert i rommet under toalettet. Riggen er så godt som ferdig og klar for montering, røstjern må dog monteres først.

 

Eventuelle utfordringer

 

Prosjektledelse – Montering av ankerspillet og tilhørende kjetting etc utsettes til ankerspill er anskaffet. Taktekking på styrhus/bestikk må skiftes. Vi er nå så godt som ferdig med trearbeidet. Montering av utstyr og beslag, rigg og div oppkopling og tilkopling gjenstår. Alt sammen noe som lett kan gå «overstyr» hvis det ikke følges opp nøye. Vi kommer til å utarbeide en mer detaljert økonomisk oversikt over gjenstående oppgaver. Den store flaskehals nå er våre underleverandører, som har mye å gjøre og derfor ikke kan ta oppdrag på Arnafjord når vi helst ønsker det.

 

Status tidsplan og økonomi

 

Vi hadde planlagt å levere båten i oktober, men ser at dette ikke går. Dette skyldes primært underleverandør som er travelt opptatt og ikke har mulighet for å gå i gang med bl.a. sinktaket og lufteventiler. Puter er ikke satt i bestilling, siden det har vært litt uklarhet om hva slags stoff som skal velges. Vi ser det som realistisk å levere båten i år. Båten vil dog bli liggende ved HFS vinteren over bl.a. for å få motoren innkjørt.

 

Oppgaver framover

 

Under er listet hovedpunktene over gjenstående arbeid. Gjenstående oppgaver er nødvendigvis ikke er begrenset til denne liste.

 

Økonomi og overslag – På noen områder sprekker vi iht budsjettet. Det gjerlder salongen hvor vi har brukt 65% mer, og ennå gjenstår noe arbeide. I trappenedgang kommer vi også til å gå noe over budsjettet. Her er det i hovedsak overflatebehandlingen som har tatt lengre tid enn estimert.  Toalettet kommer også til å gå over budsjettet. Her er det støping av ny toalettskål som ble dyere enn antatt. Vi har i ettertid funnet ut at også taket på styrhuset er av sink. Pris for dette er ikke med i nåværende budsjett.

 

Maskin – Trykktank og dagtank samt kontroll/styrestag må monteres (HFS monterer disse). Ny dagtank er bestilt

 

Salongen – Montering av blikk bak ovn, samt ovn. Legging av linoleum.

 

Bysse – Overflatebehandling gjenstår

 

Proviantrom – Dørk og overflatebehandling gjenstår.

 

Maskinrom – Ny dagtank må bestilles, trykklufttank og div hendler må monteres.

 

Styrhus – Lufteventilerer må bestilles. Montering av ratt samt tilhørende rør for kjetting. Montering av søkelys, lanternekasser etc, samt sink på taket gjenstår.

 

Bestikk – Montere gardiner, små skylights og rygg i benkene.

 

Mannskapslugar – Få lagd og montert blikk bak ovn. Legge golvbelegg. Puter og madrasser.

 

Toalett – Overflatebehandling gjenstår, samt oppkopling av septiktank.

 

Dekk – Montering av bl.a. lysprisme, lufteventiler, spill ++

 

Rigg – Røstjern må monteres. Og riggen reises (vil bli gjort når båten flyttes).

 

Elektrisk – Alt arbeid på elektrisk anlegg gjenstår. Selve installasjonen skal gjøres av eier, mens HFS skaffer materiale. Der er en god dialog rundt dette.

 

Bildeserie over utført og pågående arbeid

arn6
De gamle lednninger ombord er modne for utskiftning. Det er en utfordring å finne erstatning som passer tidsperioden vi restaurere Arnadjord til.

 

arn5
Orginale dele til bla. byssen er restaurert og gjenninnsatt i båten.

 

arn4
Toalettet med nystøpt skål. Skåler er bare prøvemontert. Den skal overflatebehandlen før endelig montering.

 

arn3
Trearbeidet i byssen nærmer seg ferdig.

 

arn2
Georg montere blikk i maskinrommet.