November gikk Arnafjord på slippen hos Djupevåg for en overhaling av skroget.

 

Utført arbeid i november

nov10
Arnafjord slepes på plass etter å ha været på slippen hos Djupevåg.

 

I starten av november gikk Arnafjod på slippen til Djupevåg. Dagene før ble brukt til å forberede slippsettingen, stilas ble funnet frem, knekte til å henge lys over rekken ble lagd, bunnstoff, skroggjennomføringer, olje og maling kjøpt in osv. Vi måtte vente et par dage lengre enn planlagt pga mye vind før vi kom opp. Ventetiden ble bla. brukt til å få på plass mer balast. Skroget, både over og under vann ble spylt og vasket. Fribordet og skansekledning ble slipt og klargjort for henholdsvis lys trekkfastolje og titan vit linoljemaling. Trekkfastoljen ble smurt på med kost vått i vått. De først strøk med 10-15 % amerikansk terpentin. Parallelt med dette ble styrhuset og skansekledning malt. Casing`en til det store skylight ble lagt på nytt, idet den som ble lagt ifm restaurreringen av skylightet var lidt for liten. Casing til fremre skylight og det store skylight samt casing`en til styrhuset ble deretter malt med grå linolje. Mens båten stod på slippen hadde vennegjengen til Arnafjord en dugnad med å få sims`et opp Wickmann`en. I maskinrommet fikk vi også montert og koplet kjølevannsrøret ut fra maskinen. Røret måtte flyttes ca 60 cm lengre frem en originalt da det ikke var mulig og «tre» røret over tankene. De originale rør til lensepumpen ble gjenbrukt og montert. Til toalettet monterte vi to stk skroggjennomføringer. Da gjennomføringen måtte gjennom hud, spant og garnering, måtte vi få lagt gjennomføringer med ekstra lange skaft. Gjennomføringene ble plassert under benken i mannskapslugaren, hvilket ga en del utfordringer idet vi måtte unngå og «ramme» i et nat med hullet til gjennomføringen. Det lykkes bare nesten.. For å unngå galvanisk tæring la vi en krympefleks slange rund skaftet, og en polyetylen skive under flensen på gjennomføringene før de ble montert.

Båten ble på satt nye anoder hvor disse var sterkt redusert, og ny bunnstoff ble påført.

Arnafjord ble sjøsatt og slept til sin vante plass ved HFS. Om ikke lenge må Arnafjord dog overlate plassen til Tysso som normalt har sin vinter opphold der.

Nye lufteventiler som er lagt av Fana blikk er prøve montert, og blir loddet mens denne rapport blir skrevet.

Renovering av demperen ble mer utfordrende enn først vente. Etter nærmer ettersyn viste det seg at større partier måtte sveises. Røret på toppen av demperen er gjenget på og vi måtte låne en dreiebenk av den lokale yrkesskole for å få gjenget både rør og demper på nytt.

Med Arnafjord tilbake på HFS er vi i gang med å få lagt bøyler til vintertelt over båten.

nov2
På vei opp.

 

Eventuelle utfordringer

Prosjektledelse – Der er lagt en detaljert oversikt over gjenstående oppgave og kostender. Denne er drøftet både internt og med eier. Som alltid i en sluttfase er det viktig å holde orden på timene.

Oppgaver framover

Under er listet hovedpunktene over gjenstående arbeid. Gjenstående oppgaver er nødvendigvis ikke er begrenset til denne liste.

Maskin – justering, tilkopling av luft og drivstof (egeninnsatts)

Salongen – Legging av linoleum.

Bysse – Overflatebehandling gjenstår

Proviantrom – Overflatebehandling gjenstår.

Maskinrom – Dagtank samt kontroll/styrestag må monteres (HFS monterer disse), demper og skorstein.

Styrhus – Montering av ratt samt tilhørende rør for kjetting.

Bestikk – Montere puter i benkene.

Mannskapslugar – Legge golvbelegg. Puter og madrasser.

Toalett – Overflatebehandling gjenstår, samt oppkopling av septiktank.

Dekk – Spill til lastebom restaureres og monteres. Ankerspill må anskaffes og monteres.

Rigg – Riggen må monteres (vil bli gjort til våren).

Elektrisk – Alt arbeid på elektrisk anlegg gjenstår. Selve installasjonen skal gjøres av eier, mens HFS skaffer materiale.

nov3
Skruene til de gamle riste over kjølevanneinntak var tæret bort, og ristene ligger nå trygt på bunnen av fjorden, så Kasper måtte lage nye. Fine ble de.
nov5
Skruen er satt in med grease og nye anoder er sveis på plass
nov4
Skroggjennomføringer til toalettet

 

nov9
 Trimballast legges på plass. Øystein har fått jobben med å slepe de 75 kg jern blokke på plass.

 

 

nov6
Få å hindre evt vann lagede Svein en kant før luftekanalen blir montert
nov8
Arne Jostein lager hul for pipen til ovnen i salongen
nov7
Det nye kjølevannsrør måtte flyttes til fremfor tanken.

nov1