Neste måndesrapport i rekken er September 2016.

Vi er nå nne i en fase hvor vi begynner å se enden på prosjektet.

 

Utført arbeid i september/oktober

Vi er nå ferdige med all trearbeide om bord. Dvs.bysse, proviantrom og trappenedgang er tre ferdig. Overflatebehandling av disse rom gjenstår. Der er mye «små arbeid» som er utført, så som montering/justering av låskasser i dører og skap. Montering av hengsler og beslag på skap og luker. Pga pptørking/vridning av karmene i løpet av tid fra disse ble lagt har montering av dører tatt ekstra mye tid fordi dører og karmer har måtte tilpasses på nytt. Det ble også avdekket at der var lister rundt vinduene i casingen. Derfor måtte lister lages og sporet i casingen for vinduene lages dypere. Vindusrammene måtte tilpasses på nytt av samme grunn som for dørene.

 

I grove trekk er følgende utført i perioden.

-Der er lagt blikk på styrhustaket.

-Montering av alle dekksgjennomføringer til tankene, og montering av dekksprisme.

-Ferdigstilling av blikk, dørk og benk i maskinrommet

-Montering av trykktank og verktøy i maskinrom

-Overflatebehandling av maskinrom

-Montering av glass i rammene til vindu i casing + justering mm.

-Ferdigstilling av rigg, montering av røstjern og mastefot. Riggen er klar til montering.

-klargjøring for montering av rorstyring, dvs rør er bøyd og stag er smidd.

-montering av blikk rundt ovnene i salong og mannskapslugaren

-Proviantrom treferdig, klar til overflatebehandling

-Montering av fremre skylight

-Lanternekasse lagt, beslag

montert på styrhuset.

-Styrhuset er rengjort og klart til

et siste strøk med linoljmaling.

-Ferdigstilling av skap i agentlugaren

-Dører er montert. Der ble brukt mye tid på å tilpasse dører og låskasser, da dører og karmene hadde slåt seg en del over årene.

I tillegg har vi klargjort båten for slippsetting i uke 45

sep2
Arne Jostein har lagt blikk og prøve montert oven
sep3
Øystein har fyret opp for varmen i maskinrommet for å kunne male.
sep3
Alice, vår smedelærling, smir øye på de 2 meter lange boltene som skal holde styrhuset på plass
sep4
Der er mange små detaljer som må på plass, og som tar tid. Her har ArneJostein lagd ny ring på dørhåndtaket til maskinrommet.
sep5
Der var mye tilpassing av dører og låskasser.
sep6
Noen dørskilt måtte lages og andre modifiseres.