Dette er tredje og i denne omgang siste oppdatering av restaureringen av M/B Fyk.

Forord

Fyk har en årrekke stått hos HFS i påvente av restaurering. Denne prosessen er nå startet. Restaureringen vil følge restaureringsplanen som baserer seg på Teknisk-Historisk dokumentasjonsrapport for Fyk. Første fase av restaureringen vil omfatte oppretting av skroget og innsetting av nye spant og ribber, samt lusing av huden. Prosessen vil fortløpende bli dokumentert og rapportert.

 

Kort historikk

Motoryachten ble byget etter tegninger av Richard Furuholmen (1887-1963) hos Jørgensen & Vik i Grimstad i 1917 til Johan B. Kuhnle, og ble hetende Eydis ll. Båten ble senere solgt til direktør Jürgen Clausen (1873-1949) i Salhus, som gav båten navnet Fyk. Fyk er 12,2×2,8 meter med et deplasement på 7 tonn Fyk var i familien Clausens eie frem til båten ble solgt til Oslo i 1998. Eieren i Oslo har i perioden 1998-2001 utført omfattende reparasjoner på skrog og maskineri, men har i liten grad endret på innredningen. Fyk ble i 2005 overtatt av Salhus Trikotasjemuseum (nå Museumsenteret i Hordaland).

 

Hva er gjort denne måneden

I perioden februar til slutten av april har vi utelukkende skiftet spant og ribber. Vi erfarte tidlig at flere ribber enn først antatt måtte skiftes fordi jernklinken var rustet i en slik grad at ribbene kunne fjernes med håndmakt alene. Klinkesømmen var nesten hele i tverrsnittet innerst og ytterst, men så å si helt av på midten. Det var i hovedsak i undervannsskroget klinken var rustet.

Etter en intern vurdering, og med muntlig godkjenning fra RA, har vi besluttet oss for å kun sette to klink i hvert bord over vannlinjen, hvor bordene er relativet smale, og tre klink under vannlinjen, hvor bordene er bredere. Ved å ikke sette den tredje klink i de øvre bord vil vi redusere risikoen for at de nye ribber “kløvyes”, samtidig som det er mulig å sette i den tredje klink for å oppnå full autentisitet på et senere tidspunkt. I alt er det skiftet 42 ribber som er klinket med jernsøm, og 6 spant er skiftet og skrudd med bronseskruer. Vi har brukt nærmere 400 timer på å skifte ribber og spant.

Ankerspillet og ankerklysset på SB side er ikke originalt og er derfor fjernet. I forbindelse med at ankerklysset er fjernet, er det skiftet 6,5 meter med hud. Den nye hudplanken er skaret mot den gamle hud og limt med epoxy. Dette ble gjort fordi huden på et senere tidspunkt skal luses og limes med nettopp epoxy.

Utfordringer

Som beskrevet i tidligere rapport har vi proppet de gamle hullene i huden etter klinken for å få feste til de nye jernklink. Arbeidet med å fjerne gamle klink, proppe og lime, samt senke for de nye klink har vært mye mer tidskrevende enn vi forstilte os. Vi har derfor omdisponert en del poster iht. opprinnelig plan. En del ribber i motorrommet må skiftes, men da må motoren ut. Utfordringen her er at skott og bakveggen i salongen få fjernes for å gi plass til å få motoren ut.

Framdrift og milepæler

Pga. arbeidet med å skifte spant og ribber har vist seg mye mer omfattende enn estimert, både hva angår antall ribber som må skiftes, og tiden vi bruker på å klinke ribbene, har vi måtte skyve på noe av det planlagte arbeide. I hovedsak gjelder dette arbeidet med å ta ut motoren, og skifte spant og ribber i motorrommet. Det planlagte arbeid med å sette inn wire/strekkstag er også utsatt.

Fyk. ribber-6
Øystein er “mothold”, mens Jon Helge er inne og klinker. På bildet ses tydelig hvor huden er proppet. De hvite brikker er for midlertidig feste av ribbene.
Fyk_klinking_2018 treplugg fjernet fra spant
Når vi fjernet de gamle ribber fant vi treplugger i huden fra tidligere reparasjoner.
Fyk_spant og ribber-5
Alle ribber og spant i salongen er skiftet. På bildet er ribbene delvis klinket ferdig. De bordene som senere skal skiftes blir ikke klinket i denne omgang.
Fyk. ribber-2
Mens ribbene i salongen og i cockpiten ble bøyd i jigg før endelig montering, kunne ribbene i forskipet settes inn direkte pga. mindre krumning. Her er det Jon Helge som er i sving.
Fyk_klinking av hud-9
Her ses propping av de gamle hullene etter klinkene. Øverst og nederst i bildet er det senket men ikke proppet enda.
Fyk. ribber
Jon Helge sjonglerer ribbene.
Fyk_klinking av hud-3
Jon Helge har fått god trening i å klinke. Det er skiftet ca. 1500 jernsøm i Fyk til nå.
Fyk_Skifte hud i forskipet-7
Gammel hud rundt ankerklysset er fjernet. Her ses det tydelig at ytterstevn er skiftet ved en tidligere anledning.
Fyk_ hud_ ankerklyss-4
Ny hud er på plass. Den nye huden vil bli luset på samme måte som resten av huden i skroget.

 

Neste fase i restaureringen blir å fjerne motoren for å skifte de siste ribber og spant, samt skifte de hudplank som er dårlige. Derom senere…