Skrevet av repslager, seiler og rigger Sarah Sjøgreen
På reperbanen ved Hardanger Fartøyvernsenter produserer vi hampetau av utsøkt kvalitet hampefiber og ønsker at våre kunder har glede av det i mange år. For å beholde sin styrke over lang tid må hampetau beskyttes mot fukt og slitasje. Selvsagt kan vi ikke beskytte et tau som er i bruk hundre prosent, men med noen enkle grep kan vi få det til å ha lang levetid. I en tid hvor de aller fleste har gått over til å bruke tau av diverse plastmaterialer, og således mistet blikket for vedlikehold av naturtau, vil vi komme med noen råd for at hampetauet skal vare lengst mulig. Etter vår mening fortjener de tradisjonelle båtene tidsriktige materialer i alle ledd men vi er også oppmerksomme på problemet med plast forurensing av miljøet og mener at tau av naturfiber kan være en del av løsningen. Vedlikehold høres i utgangspunktet kjedelig ut, men et godt vedlikehold av hampetau består av godt sjømannskap og gode rutiner. Her er våre råd:

tau på nagle, kunne være nyttig med strop kanskje

Her kunne man laget en mindre kveil eller hengt den opp  litt høyere ved hjelp av en stropp
• Heng taukveilen opp så snart det er mulig og gjør det slik at kveilen ikke berører dekket. Dersom vi lar kveilen få lov til å svinge frem og tilbake og subbe nedi dekket vil det raskt slites i berøringsflatene. Dessuten vil det gå lengre tid før tauet tørker om det ligger an mot dekket.

IMG_1657

• Taukveiler som ikke er i bruk jevnlig må tas ned og kveiles om en gang i blant. Dersom vi ikke gjør det vil deler av tauet alltid ligge tett samlet i ett område og får ikke tørke ut ordentlig.

• Om kofilnaglen er for liten til hele kveilen, kan vi feste en stropp i vantet over naglen og henge kveilen opp i stroppen. Dermed kan vi også lage en større kveil som gir mere luft til tauet uten at det berører dekket.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

• Unngå at tauet får sand og grus på seg (gjelder mest der tauene ikke er rigget opp). Det vil gi stor slitasje på fibrene dersom vi lar det ta sand og småstein opp i tauet!

• Om enkelte områder av tauet får mye mer slitasje enn hovedparten kan det være nødvendig å lede det annerledes i riggen. Det kan f.eks. gjøres ved hjelp av en veiviser, en klodre, for å lede det uhindret ned mot dekk/nagle.

• Sjekk at tauet har god plass i blokkene og at det ikke sliter mot blokkhuset/tredelen av blokken. Tauet skal løpe fritt på skiven og vi må se til at skiven snurrer lett på sin aksel.

IMG_1660

Her bør vi gjøre en forandring slik at tauet ikke slites av blokkhuset.

IMG_1659

Dette var bedre

• Hold øye med tilstanden av tauet. Behøver de smøring, viser det tegn på slitasje, eller har det noen skader. Løpende rigg behøver nødvendigvis ikke å bli smurt hvert år. Vent til overflaten er ganske lys før det smøres inn med ny tjære. Om tauet er godt slått, dvs. ikke for løst, vil det ha godt med tjæra inne i midten selv om tjæren synes å være borte fra overflaten. Smører vi for mye tjære på tauet blir det veldig stivt.

• Taljereipa kan gjerne smøres oftere enn den løpende riggen og gjerne med den samme behandlingen slik at de ikke blir så altfor stive (se lenger nede i teksten for forslag til behandling)

• Ubehandlet hampetau kan være nyttig noen plasser på båten hvor tauet skal vedbli å være mykt. De kan barkes sammen med seilene om det gjøres, eller behandles med et råtehindrende middel (antiparasit).

• Den stående riggen kan gjerne være mørk av tjære, men vi behøver ikke å smøre den på nytt om den allerede har et tykt lag med gammel tjære som beskytter godt. I utgangpunktet smøres hampetau med rein tretjære for å holdes vedlike. Det er viktig at tjæren ikke blir varmere enn 65˚C og da varmes den best opp i et vannbad. Tauet som smøres må være helt tørt. Er det mulig vil det være en fordel at tauverket også er lunt, romtemperatur eller litt varmere. Tjæren vil da trekke mye bedre inn i tauet. Har vi ikke mulighet til å ta tauet med inn kan vi smøre det på solrike og varme dager. Tretjære herder ved hjelp av UV-stråler og trenger tid på seg. Derfor er det fint å smøre tauet i starten av en stille periode hvor tauet ikke skal brukes, eller rett etter at seilsesongen tar slutt. Det er viktig å tenke på at tjæren ikke vil herde om vi henger det nysmørte tauet inn i det mørke naustet vinteren over. Tjæren må have dagslys får å tørke.Dersom tauet er stivt, eller det virker tørt, samtidig som det er mørkt av tjære, kan vi smøre det med et tynt lag lyse eller selolje. Det, eller litt talg, kan blandes i tjæren, men pass på så det ikke blir for mye. Bruker vi for mye lyse eller selolje blir det en utfordring å få et godt grep på tauet! Vi fraråder å bruke linolje på hampetau da det etter sigende ikke er bra for fibrene. Dette er noe vi tester ut over tid, så får vi se hva resultatet sier om noen år.

Taljereip kan gjerne smøres med en blanding av tjære og talg. Mengden tjære  talg er litt løs men jeg mener omkring 2dl tjære til 1l talg er noenlunde passende. Dette smører vi på når riggen settes og dermed sklir taljereipet lett gjennom jomfruene. Men det må sies at de vil vedbli å være nokså klissete så blanding passer seg ikke på alle båttyper. Velger vi å smøre taljerepene med rein tretjære anbefaler vi allikevel å smøre tauet med talg der det skal gå gjennom jomfruene! I det hele tatt er talg en meget stor hjelp i jobben med tjæret tau. Det sklir mye enklere, og vi bruker det også på verktøy som brukes til spleiser, taklinger etc.I praksis er der flere måter å smøre på, men en enkel måte er å ha tjæren i en vannflaske med drikketut. Sett den i en gryte med småkokende vann og varm tjæren opp til den er fin og flytende. Har vi to slike flasker, kan den ene stå og varme seg samtidig som vi bruker av den andre. Bruk en fille, eller om vi bruker en gammel tykk sokk kan vi trekke den på hånden, og smøre et tynt lag tjære på tauet. Husk å bruk gummihansker og unngå å få tjære på huden. Flaskene gjør at man unngår mange av de giftige dampene fra den varme tjæren samtidig som det minsker svineriet. Om smøringen gjøres innendørs tilråder vi at det brukes frisklufts-/gassmaske. Etter bruk renser vi tutene på flaskene godt ved å legge dem i litt terpentin.

Folkvang Anja og jomfruene

Anja Hertzberg i arbeid med taljerepene på M/K Folkvang

Om man vil tynne tretjæren må det ikke brukes rødsprit. Rødsprit har en meget negativ effekt på hamp og svekker tauets styrke drastisk. Om man av en eller annen grunn ikke vil varme opp tjæren for å få den tynn og flytende kan vi bruk vegetabilsk terpentin. Den vet vi har liten innflytelse på styrken av tauet. Selv om det er mange ord i disse rådene er budskapet enkelt. Hamp er et naturmateriale som må smøres for å oppnå god motstand mot råte, og som de aller fleste naturmaterialer må det tørkes ut og henge luftig og tørt.

Ved å la tauet henge slik får tauene kortere levetid.