Skrevet og illustrert av repslager/rigger Sarah Sjøgreen

sy lær 1

Lær gir en god beskyttelse på riggdeler som er utsatt for mye mekanisk slitasje, og kan med god grunn brukes på løpende deler som ikke behøver å være smidige eller gå gjennom blokker. Skinkler, dvs. forløperne til skjøtene i forriggen, utsettes for stor slitasje når seilet slår fra en side til den andre og skinkelen dras i forkant av stag eller leider. En god skinkel bør derfor ikke ha elementer i seg som hekter seg opp i stag/leider, og når skinkelen er laget av tauverk er det tradisjon for å kle den med sjømannsgarn og deretter sy midtpartiet inn i lær. Her er et eksempel fra en skinkel til en jakt.

sy lær 2
Midtpartiet av skinkelen er først kledd under kausen, så er kausen festet til skinkelen på samme vis som man fester løyertene i et seil. Deretter er det her kledd 3 ganger med sjømannsgarn og avsluttet på forskjellige steder for å trappe gradvis ned til bart tau der det er lite slitasje.

Oppmerking og måling av læret

sy lær 3
Start med å ta de nødvendig mål for å få den rette omkretsen av læret. Skjær av en liten remse av det læret som skal sys på og bruk dette til å måle omkretsen på de forskjellige diameterne. Det er da lurt å tenke seg at sømmen skal lages der de to endene møtes.

sy lær 4

Trekk fra ca. 2 cm av omkretsen. Det kan variere hvor mye som må trekkes fra ut fra det lær som brukes og hvor stor omkrets vi snakker om. Noe lær strekker seg mye når vi væter det og annet ganske lite. Derfor er det lurt å teste det med en liten bit lær og se hvor mye det strekker seg når det er fuktet. Det er fint å ha en liten åpning ved syningen. På eksemplet har jeg merket opp midten på remsen og trukket fra 1cm fra hver side for å få ‘rene’ oppmerkinger. Til sist merkes den nøyaktige midten på remsene, dvs. den motsatte siden av der sømmen kommer.

sy lær 5
Skissen viser hvordan vi merker opp på det læret vi skal skjære vår bit ut av. Her måler jeg opp etter en midterstrek og bruker remsene med målene med de forskjellige omkretsene på.
Merk opp en rett linje på lærbiten. Den blir senterlinje i lengderetningen. Mål ut lengden av arbeidet og merk opp midten (der hvor kausen sitter). Ut fra midten merkes der kledningen øker med et lag kledning (A,B og C) dvs. hvor diameterne øker. Bruk remmene til å merke opp bredden i de ulike seksjoner ved å legge midtmerket opp på senterlinjen.

sy lær 6

Når alle mål er merket av forbindes linjene, og emnet strekes derved opp. Når det går fra en bredde til den neste gjøres det løpene som på tekningen. Så skjærer vi ut lærbiten. Det er bra å bruke en god og kvass kniv, gjerne en tapetkniv hvor bladet kan byttes, eller bryn kniven om vanlig kniv brukes.

sy lær 7
Merk opp der hvor tauene fra kausen ligger på den ene side av det lærbiten og skjær vekk i dette området slik at læret kan legge seg fint rundt om tau og kause.

sy lær 9

Når vi har skjært vekk på den ene siden bretter vi lærbiten etter senterlinjen og merker fra den ene siden og over på den andre. Når vi så skjærer bort etter oppmerkingen vet vi at de er symmetriske.

sy lær 10

Plasser lærbiten der den skal ligge og hold den på plass med stumper av et snøre. Når den ligger riktig lager vi merker rett overfor hverandre med jevne mellomrom. Det vil hjelpe til å få hullene til syingen i en pen avstand fra hverandre. Lær er et levende og fleksibelt materiale og hullene kan ellers komme til å ligge skjevt over for hverandre under sying.

sy lær 11

Merk opp hullene, og bruk enten et spesialverktøy til å lage hullene, eller som her ved å bore med et tynt bor gjennom læret. Det fungerer også helt fint.
Stingene

sy lær 12

Her lar vi nålene løpe framover for hvert sting samtidig som de krysser hverandre.

Det er mange måter å sy lær fast på men her er to metoder som ser fint ut og er solid. Det er godt å benytte seg av to nåler slik at draget blir likt på de parvise hullene og sømmen blir liggende på den side vi har planlagt. Altså på den siden med kausen, og vekk fra slitasjestedet mot stag/leider.

sy lær 13
På skissen under bruker vi også to nåler og lar kun kryssene skje i underkant, mens vi går på tvers i overkant. Skissene viser at vi bruker en tråd, men vi kan selvsagt også legge trådene dobbelt.

_DSC7439 lærsying

Her sys læret på og alt er smurt godt inn i tjære for å hindre råte.

sy lær 14

En ferdig skinkel koblet til et framseil.