Skrevet av båtbyggerlærling Emilie Hansen Weydahl

På seinsommeren la seilskøyta Ariadne til kai her ved Hardanger Fartøyvernsenter for å få utbedret enkelte råteskader på ruffsidene. Etter hvert som vi demonterte deler av ruffen tredde større og alvorligere skader fram i lyset. Flere hovedbjelker måtte skiftes og det samme måtte kravellene til både ruff og cockpit.

Når vi båtbyggere normalt legger dekk og kraveller på en ny båt er alt åpent og tilgjengelig, men her skulle vi gjøre arbeidet uten å fjerne det aller meste av dekket. Det gjorde at vi måtte gå fram på en litt annerledes måte enn ved et nybygg, og her vil jeg fortelle hvordan vi fikk på plass de nye kravellene.

En kravell er en langsgående dekksbjelke som forsterker dekket der det er brutt av dekkshus, cockpit eller luker. Kravellene blir ramma som dekkshuset står på på sidene, samtidig som de forkortede dekksbjelkene, stikkbjelkene, er felt ned i kravellene. Fellingene er ofte gjort med svalehaler (de er sinkla inn).

På seilskøyta Ariadne fra 1965 ble det altså funnet råte i alle kravellene rundt cockpit og dekkshus. Dekket var skiftet for rundt fem år siden og de fleste stikkbjelkene var i grei stand. Både dekk og stikkbjelker var det ønskelig å beholde. Fordi dekket og stikkbjelkene skulle beholdes, måtte kravellene først felles ned i dekksbjelkene og deretter skubbes utover. Når det ble skubbet utover skulle det fange endene av alle stikkbjelkene. Det var derfor ikke mulig å bruke de gamle svalehalene på stikkbjelkeendene. Disse ble kappet til rette tapper.

Vi sagde ut de nye kravellene slik at de fulgte springet på båten. De gamle kravellene ble brukt som maler, og vi kopierte vinklene fra de gamle. Inn forbi endene av stikkbjelkene la vi kravellene slik at endene hvilte på hovedbjelkene i hver ende av ruffen. Siden ruffsidene og kravellene på Ariadne er buet måtte vi bøye de nye kravellene i den korrekte fasongen. Dekket som lå inntil ruffsidene hadde den samme fasongen, og ved å legge noen jevntykke klosser mellom dekket og kravellen kunne vi spenne dem inn til de lå an mot endene av stikkbjelkene. Så merket og kappet vi lengden av kravellene slik at det ble en 30 mm overlapp på hver av dekksbjelkene.

This image has an empty alt attribute; its file name is ariadne1.jpg
Her har vi lagt kravellen med endene på hovedbjelkene og er i gang med å spenne den inn mot klosser som hviler an mot dekksplanken.

Deretter merket vi opp kravellenes ender slik de skulle felles ned i dekksbjelkene. Disse skulle felles omtrent halvt om halvt. Nå som vi hadde kravellene nedfelt i dekksbjelkene lå de et hakk for langt inn i ruffen, for de lå altså på innsiden av stikkbjelkene. Nå kunne vi streke opp hvor og hvor mye endene av stikkbjelkene skulle inn i kravellene.

Kantene på tapphullene finjusteres med stemjern.
This image has an empty alt attribute; its file name is ariadne3.jpg
Her er kravellen med alle sine hakk, og ut under dekket ser vi stikkbjelkene som nå skal passe til hvert sitt hakk.
This image has an empty alt attribute; its file name is kravell_tegning-01.jpg
Kravellen må ned og utover for å fange opp alle endene av stikkbjelkene

Når vi nå hugde vekk for endene av stikkbjelkene i kravellen, hugde vi tilsvarende spor i dekksbjelkene, slik at det var rom for å skubbe kravellen ut og fange opp alle stikkbjelkene.

This image has an empty alt attribute; its file name is ariadne6.jpg
Her er kravellen dyttet ut til siden slik at endene av stikkbjelkene har kommet på plass. På bjelken står et lite fyllstykke som skal på plass der det nå er ekstra rom.
This image has an empty alt attribute; its file name is ariadne4.jpg
Før montering ble alle hakk og bjelkeender smurt med Boracol, slik at treverket er bedre rustet til å motstå råtesoppen dersom det kommer fuktighet til.
This image has an empty alt attribute; its file name is ariadne7.jpg
Etter at kravellen var på plass ble en liten spuns trykt på plass i bjelken slik at den fremstår hel og fin. Klossene limte vi med epoxy.

Her er Ariadne med fire nye kraveller. Da er bjelkelaget klart for å montering av ruffen og dens ramme.