Hardanger Fartøyvernsenter

Maritimt museum og verft

M/B Fyk. Restaurering første fase

Tidlig på høsten ble Fyk flyttet til verkstedet og satt på en slippvogn. Midt november startet jobben med å klargjøre båten for restaurering av skroget. Første steg i restaureringen av skroget var å få tilbake tilnærmet rett fasong. Over årene har skroget blitt deformert og bredden har blitt større. For å ha kontroll på prosessen med å tilbakeføre skrogfasongen ble det lagd en “boks” rundt båten bestående av 4 fagverk. Hvert fagverk er forankret i gulv og tak. Båten er så “stemplet” av mott fagverkene. I tillegg er skroget støttet opp av en rekke utvendige spant. Der ble brukt en laser som referanse for opprettingen.

For å kunne tilbakeføre skroget til opprinnelig fasong ble alle bordganger i fribordet skåret opp i natet. Skroget var fra tidligere luset, så i praksis ble listene mellom bordene skåret opp. Der ble brukt en vanlig sirkelsag med 3mm blad, og dybden av sagsporet var 2/3 bordtykkelse. I kimmingen, hvor deformasjonen var størst, ble lusene skåret igjennom hele tykkelsen av bordene.

Etter at lusene var skåret opp ble de innvendige spant som skal skiftes gjennomskåret, for å gi plass for å kunne presse huden i kimmingen inn. Kimmingen ble presset in ca. 1,5-2 cm, ved hjelp av en 2×8″ lagt på flasken mott skroget og et par donkraft.

For å få tilbake original bredde på skroget ble der boret et Ø20mm hull midt i andre bordgang, og et AZ-jern ble tredd gjennom skroget og strammet opp. En 2×8″ plassert på hver side av skroget og som AZ-jernet går gjennom sørget for at kreftene ble jevnt fordelt langs skroget. Der er satt opp AZ-jern ved de 3 hovedskottene. Totalt ble bredden redusert med ca. 4 cm ved nennsom oppstramming.

De første spant som må skiftes er tatt ut av båten. I den grad spantene er hele vil de bli brukt som mal for nye spant.

Fyk er bygget som en lett og rask motorbåt. Selve konstruksjonen er dermed både spinkel og noe underdimensjonert. Første utfordring blir å få satt de nye steamete spant i båten. Der er mye spenn i en 50×50 eikestokk også etter den er steameet.

Det er planlagt å sette inn et par stålspant for forsterkning av skroget. I den senere tid er der stilt spørsmål ved denne løsning. Argumentasjonen går på at skroget vil bli for stift ved stålspantene og forbli “mykt” i resten av skroget. Der stilles også spørsmål ved årsak til deformasjonen av skroget. Skyldes deformasjonen de 30 år i naustet eller bruk av båten. Et forslag til løsning er å sette inn avtakbare “stag” inne i båten, når båten ikke er i bruk eller er på land. Dette må diskuteres nærmere.

Fyk_restaurering_skrog 6
Øystein setter in AZ-jern gjennom skroget for at båten skal holde fasongen mens det skiftes spant og ribber.
fyk 1
Skroget rettes opp med jekker. Hele båten er “låst” i en ramme for ikke å flytte båten når huden jekkens på plass.

 

Fyk_restaurering_skrog 3
Alle de gamle lus i fribordet ble skåret opp. Øystein setter opp land for sirkelsagen.
Fyk_restaurering_skrog 7
Maling er skrapt av for lettere kunne finne igjen de gamle lus, som må skjæres opp
Fyk_restaurering_skrog 11
De gamle spant blir brukt som mal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: