Gjennom en årrekke har Hardanger fartøyvernsenter hatt flere oppdrag på D/S Hvaler i Fredrikstad. Dampskipet, som i dag har er motorskip, blei levert til Fredrikstad- Hvaløernes Dampskibsselskap i 1892. Helt fram til 1976 går den gamle traveren i rute i sine hjemlige farvann før den blir innhentet av tida. Etter en periode med mye stilleligging kjøper den nyopprettede foreningen Stiftelsen D/S Hvaler båten i 1993. Siden den gang har istandsettingen av båten vært hovedfokus.

For øyeblikket er Arne Jostein Jensen fra fartøyvernsenteret på Isegran, hvor Hvaler ligger fortøyd, og lager innredning om bord. Med seg har han et par håndverkere fra Maritime Center Fredrikstad. I akterskipet er arbeidet med 1 kl. salong helt i sluttfasen, og det arbeides også med innredning i forskipet. Der finnes lugarene og en 2 kl. salong. Bildene i dette innlegget er fra arbeidet med akterskipet.

img_2424
I det nakne kalde stålskroget skal innredningen på plass
img_2442
Bjelkelaget til dørken er på plass
img_2463
Etter at dørken var på plass blei spikerslagene for skott og skutesider satt inn
img_2559
Benkerammer med ryggstøe er på plass
img_2499
Mellom bjelkene legges panelen for himingen. For å skjule dekksbjelkene var det laget bjelkekasser i 1’kl salong
img_2763
Det nærmer seg en innredning. Stiftelsen sine egne mannskaper kan male innredningen.

I neste innlegg vil vi vise bilder fra innredningen slik den framstår i dag.