Her følger den andre månedsrapport for restaurering av M/B Fyk.

 

Forord

Fyk har en årrekke stått hos HFS i påvente av restaurering. Denne prosessen er nå startet. Restaureringen vil følge restaureringsplanen som baserer seg på Teknisk-Historisk dokumentasjonsrapport for Fyk. Første fase av restaureringen vil omfatte oppretting av skroget og innsetting av nye spant og ribber, samt lusing av huden. Prosessen vil fortløpende bli dokumentert og rapportert.

 

Kort historikk

Motoryachten ble byget etter tegninger av Richard Furuholmen (1887-1963) hos Jørgensen & Vik i Grimstad i 1917 til Johan B. Kuhnle, og ble hetende Eydis ll. Båten ble senere solgt til direktør Jürgen Clausen (1873-1949) i Salhus, som gav båten navnet Fyk. Fyk er 12,2×2,8 meter med et deplasement på 7 tonn. Fyk var i familien Clausens eie frem til båten ble solgt til Oslo i 1998. Eieren i Oslo har i perioden 1998-2001 utført omfattende reparasjoner på skrog og maskineri, men har i liten grad endret på innredningen. Fyk eies i dag av Salhus Trikotasjemuseum.

 

Hva er gjort denne måneden

I løpet av desember ble skroget rettet og stemplet av slik at vi kunne starte produksjonen av emner til spant og ribber. Vi hadde en del gamle eike planker og en nylig felt eikestokk som ble skåret opp og dimensjonert. Alle emnene ble buntet og senket i sjøen på 10-12 meters dybde for lettere å kunne bøyes etter steaming. Emnene lå i sjøen til over jul. I mellomtiden ble de gamle og dårlig spant og ribber fjernet. For ikke å miste all støtte i skroget ble bare et mindre område med ribber fjernet av gangen. Under fjerning av ribbene viste det seg raskt at det meste av jernklinkene i bunn av skroget var rustet tvert av. Så selv om ribbene tilsynelatende ser hele og fine ut må de skiftes pga. at klinken er rusten. De rustede jernklinkene har også “sprengt” flere av ribbene. For å fjerne ribbene ble de først delt i mindre deler og “kløvd”, jernklinkene ble kappet. Alle klinkene er forsenket i huden og sparklet med kitt, epoxy eller annen sparkelmasse. Dette måtte først hugges vekk med et lite huggjern, før klinken forsiktig kunne bankes ut fra innsiden. Pga. rustsprengningen er hullene i huden etter klinken nokså store og området rundt fliset og ødelagt. Det ble derfor bestemt å forsenke og proppe alle de gamle hullene for deretter å forsenke og bore for de nye jernklinkene. Det er et tidskrevende arbeid, men nødvendig hvis vi ikke skal skifte all hud.

 

Det skal en del krefter til å bøye en eikestokk med et tverrsnitt på 5×5 cm, så det ble laget en jigg for å kunne forbøye spantene. Også ribbene ble forbøyd i jigg. For bedre å kunne presse spant og ribber på plass inne i båten har vi lagt en skorestokk fra cockpiten til fremre del av styrhuset. Skorestokken er boltet til trerammen som støtter båten. Med skore for å holde spant og ribber i sin rette posisjon er spantene festet med bronseskruer og ribbenene midlertidig festet med skruer. Skruene blir senere erstattet av jern søm som klinkes. Pr. 7 februar har vi skiftet 6 spant og 28 ribber.

Utfordringer

Det litt spesielle med Fyk er at det er 3 klink i hver bordgang, også i fribordet hvor bordene er relativt smale. Det gjør at det er tett mellom klinken, som igjen øker risikoen for at ribbene med tiden kløves. I møte med eier ble det bestem at vi ser nærmere på mulighet for å redusere antallet klink i fribordet til 2 pr. bord. Dette må diskuteres videre med Riksantikvaren. I samme møte ble det også besluttet å gå for en enklere forsterkning av skroget enn de stålspant som er foreslått fra tidligere. Det nye forslaget går ut på å sette opp wire mellom skrogsidene i høyde med bjelkevegeren for å holde skrogsidene sammen når båten er i opplag eller ikke er i bruk. Wiren festes i øyer som er montert i eikespantene. Wiren skal kunne demonteres på en enkel måte. På denne måten sikrer vi båtens fasong samtidig med at vi kun lager et lite inngrep i båtens konstruksjon.

Framdrift og milepæler

Arbeidet med å skifte spant og ribber har vist seg mye mer omfattende enn estimert, både hva angår antall ribber som må skiftes, og tiden vi bruker på å skifte ribbene. Spesielt tar det mye tid å fjerne gammel klink og klargjøre huden for den nye jern sømmen.

Framdrift og milepæler

Arbeidet med å skifte spant og ribber har vist seg mye mer omfattende enn estimert, både hva angår antall ribber som må skiftes, og tiden vi bruker på å skifte ribbene. Spesielt tar det mye tid å fjerne gammel klink og klargjøre huden for den nye jern sømmen.

 

Skjermbilde

Snitt av hudplank med hull for klink. Øverst: gammelt hull etter klinken er tatt ut. Hullene er meget romme pga. rust spregning. Midt: Senket for reparasjons-propp. Nederst: Reparasjons-propp (senket for ny klink) og epoxy i gammelt

Fyk_ribber_eik-3
Her er der senket for ny propp, Øverst. Under ses en ny klink i et gammelt hull. Hullet er for romt og klinken trekkes delvis gjennom planken. Nederst er midlertidig skrue i ribben.
Fyk_ under restaurering_spant_eik-25 (14)
Vi erfarte at eik som har ligge ute i lengre tid ikke er egnet til steaming. Vi fikk senere vite at eik som har vært eksponert for sollys vil ligninen i treet “herde” som følge av UV-strålingen.
Fyk_ under restaurering_spant_eik-25 (4)
Den tørre eiken viste seg å ikke holde mål. Her er ribben knekt. Den tørre eiken er også tydelig mørkere enn spantene, som er i grønn/rå eik.
Fyk_ under restaurering_spant_eik-19
Spantene svaies på plass i jiggen. For å unngå sprekker i emnet under bøying er det spent på en tynt jern på utsiden av emnet som støtte. Her er et halvt spant på plass i jiggen. Enden nederst i bildet er mot kjølen.
Fyk_ under restaurering_spant_eik-9
Øystein henter spanteemne i steamen.