Agentbåten Arnafjord har været hos os i Hardanger i ca 9 år for restaurering. Det har været en prosses som har gått i nøk og nap alt etter hva der har været av midler.

Jeg vil fremover legge ut tidliger rapporter og beskrivelse av restaureringen. Under følger rapporten er 2014 og frem til dags dato. Restaurering av selve skrog og dekk vil jeg se om jeg kan få lagt ut i en egen bulk.

2014 september-november av John Walsted

Slippsetting

Under det forrige økt om bord i Arnafjord ble det primært jobbet med innredning under dekk og i overbygget samt med montering av ankerklyssene i forskipet. Agentlugaren fremme i skipet ble satt i stand og montert tilbake. Akter ble det lagt dørk i mannskapslugaren og satt opp skott mot maskinrommet. Ut på sensommeren, når vi igjen satte i gang arbeidet, var det hensiktsmessig å fortsette i disse områdene om bord. Samtidig var det viktig å få gjort noe med skroget, og få montert roret. Når slippen atter ble ledig slippsatte vi for overhaling av fribord og skroget under vannlinjen. Roret ble montert ved samme anledning, i tillegg til bunnventiler. På dekk ble det forreste skylight gjort klar til montering, dette var satt i stand ved fengselet i Vik. Under dekk var det om å gjøre å bli ferdige med agentlugaren. Også i maskinrommet ble det jobbet og her handlet det om å få bygget inn den nye tanken og påbegynt monteringen av maskindeler. I den kommende tid i november legges siste hånd på overflatebehandlingen i innredningen.

Her følger en beskrivelse i bilder og tekst over de seneste måneders arbeider om bord i Arnafjord.

 

29
Overdragelse av det fantastisk flotte og nyrestaurerte skylightet fra i Vik. I forgrunnen overrekker Tore Røyrvik fra stiftelsen M/S Arnafjord andelsbrev til Vik fengsel, som takk for velutførte restaureringsarbeider.

 

28
Bua glass til det store skylightet. Bemerk det fine mønsteret som også finnes på vindusglassene i overbygget. Dessverre har noen av disse glassene gått tapt gjennom årene og nye må fremstilles.
27
Ikke bare i Norheimsund det jobbes med restaurering. Her er det fengslet i Vik som har tatt vare på og satt i stand det utrolig fine teak skylightet.
26
Et titt fremover i messen på styrbord side. I hjørnet et fint skap med mahogni-dør. Brystning og skottet ådres og den grå inndekking indikerer området der benkene skal bli montert.
24
Til formålet har han på forhånd laget til en ådringsprøve, der han merker hvor mye eller hvor lite malingen han kan påføre emnet for at få et bra resultat.
23
I bestikklugaren er det grunnet med brunfarge under brystningen. Her skal Alexander ådre deler av rommet og, som nevnt, det meste av styrhuset
22
Styrehuset inne var ådret på vegger og karmer. Her er det malt med den dekkende brunfarge, hvoretter lasurolje påføres og ådres så furupanelene kommer til å ligne på teaktre.
21
Rainer holder på med grunning i styrehuset før det kittes. Når det grunnes først, tørker ikke linoljekittet ut på same måte som hvis det kittes direkte på det bare treet.
20
På babord side i styrhuset kommer eksosrøret opp og fortsetter opp gjennom taket. Varmeutviklingen har gjennom årene satt sinne spor så treet rundt åpningen er helt forkullet. Dette spor får lov å stå igjen.
19
I messe og styrhus var mye kittarbeid etter at grunningen ble lagt. Det følges opp med et lag av dekkende brunfarge som danner grunn for den senere årdring.
18
En fin detalj i styrehuset er denne vannrennen som leder slagregn bort gjennom et utløp til dekket.
17
Innsiden i styrehuset er klar til overflatebehandling. Bemerk vinduene i fronten kan senkes ned så det blir fritt utsyn under manøver.
16
Overflatebehandling i agentlugaren. Lys farge under taket, litt mørkere på garneringen og med mørkere køyer og skott.
15
De korte og tverrskips liggende køyer fremme kan stamme fra et annet fartøy, som adskillige andre deler ombord. På bildene ses hvordan begge køyefrontene formentlig har blitt forlenget bort imot garneringen med en fiks liten kasse.
14
Et puslespill å få satt inn de siste bitene i agentlugaren framme i skipet. Delene må ofte tilpasses på nytt.
13
Mannskapslugaren bak maskinrommet fikk ny dørk og skilleskott mot maskinen. Skapet som skimtes til styrbord, måtte settes om bord innen skilleskottet kom på plass. I dørken er det adkomst til propellaksling og lager.
12
Startluftflaska var ganske rusten og delvis bakt inn i plast. Ventiler er overhalt og nå er den klar til trykktesting.
11
Adkomst til maskinrommet skjer ved leideren her, som smeden Seppe har renovert.
10
Den nye tanken er klinka, og en nøyaktig kopi av den gamle som var for dårlig til å renoveres. Her er den på plass igjen. Tanken ble laget av eierne selv.
9
Ingen av de gamle biter og deler fra hylla der vanntanken var plassert, var brukbare. Til gjengjeld er det veldig greit å ha de for hånden når det nye reisverk settes opp
8
Mannen som får maskinen til å snurre igjen er Sigvart Røyrvik. Her holder han på å få dekket til de nylig monterte sylindrene.
7
Nystøpte sylindre satt på blokken i maskinrommet.
6
Med ny bunnstoff, ror, «flaps» og anoder montert, tar Arnafjord sjøen etter vel overstått slippsetting.
5
Roret på plass igjen og hviler i hælbeslaget. Det stemmes ut i stilken og gjøres klar til montering av hengslet.
4
På rorplaten er det boltet fast et nytt lag av furutre på sidene. Platen er galvet og malt. Det samme gjelder undersiden av treverket, innen det ble montert.
3
En ny rorplate og ulike deler klar for galvanisering. Den eksisterende rorplaten var tæret på mange plasser og ville ha vært for omfattende å sette i stand.
2
Skylightet i teak, helt fremme i forskipet, er lakkert og klar for montering på dekkskarmen av furu.
test
Etter en grundig vask og impregnering med Boracol holder Alexander på med å mette flekkene med det rå tre innen hele fribordet gås over med de store kostene. Først ble det smurt med rå linolje og terpentin, deretter kokt linolje og terpentin.